Máy phát điện Hữu Toàn

Lựa chọn máy phát điện phù hợp với nhu cầu của bạn

Hiển thị 0 kết quả trên 0 sản phẩm đang có.
Thiết lập lại bộ lọc
Công suất
Bỏ chọn
value
value
Loại khởi động
Bỏ chọn
Loại động cơ
Bỏ chọn
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lọc theo:
Tag text
Close icon white
HK16000TDX SP
Công suất dự phòng
14.0 kVA / 15.6 kVA
Công suất định mức
12.5 kVA / 14.2 kVA
Hệ thống khởi động
Khởi động điện
Động cơ
KOHLER
HK16000SDX OP
Công suất dự phòng
11.0 kVA / 12.5 kVA
Công suất định mức
10 kVA / 11.2 kVA
Hệ thống khởi động
Khởi động điện
Động cơ
KOHLER
HK16000TDX OP
Công suất dự phòng
14.0 kVA / 15.6 kVA
Công suất định mức
12.5 kVA / 14.2 kVA
Hệ thống khởi động
Khởi động điện
Động cơ
KOHLER
HK16000SDX SP
Công suất dự phòng
11.0 kVA / 12.5 kVA
Công suất định mức
10 kVA / 11.2 kVA
Hệ thống khởi động
Khởi động điện
Động cơ
KOHLER
HK7500DXE
Công suất dự phòng
6 kVA / 7.1 kVA
Công suất định mức
5.6 kVA / 6.5 kVA
Hệ thống khởi động
Khởi động điện
Động cơ
KOHLER
HK7500DX
Công suất dự phòng
6 kVA / 7.1 kVA
Công suất định mức
5.6 kVA / 6.5 kVA
Hệ thống khởi động
Giật tay
Động cơ
KOHLER
HK7500
Công suất dự phòng
6 kVA / 7.1 kVA
Công suất định mức
5.6 kVA / 6.5 kVA
Hệ thống khởi động
Giật tay
Động cơ
KOHLER
HG7500SE
Công suất dự phòng
6 kVA / 7.1 kVA
Công suất định mức
5.5 kVA / 6.4 kVA
Hệ thống khởi động
Giật tay
Động cơ
HONDA
HG16000SDX SP
Công suất dự phòng
11 kVA / 12.5 kVA
Công suất định mức
10 kVA / 11.2 kVA
Hệ thống khởi động
Khởi động điện
Động cơ
HONDA
Cần hỗ trợ để tìm sản phẩm hoặc giải pháp phù hợp cho dự án của bạn?

Chuyện nhỏ! Hãy để chúng tôi giải quyết mọi khó khăn của bạn ngay bây giờ!

Tư vấn